Lionsclub Goes is opgericht in 1962 en is de op één na oudste Lionsclub in Zeeland. De club telt ca. 35 leden en maakt deel uit van de wereldwijde Lions Club International, die in 2017 haar 100 jarig bestaan vierde. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen Lions. Elke Lion is lid van één van de 46.000 lokale Lionsclubs. 

Bij Lionsclub Goes werken de leden op vriendschappelijke basis samen om iets te kunnen betekenen voor de door hen gekozen goede doelen. Door hun uiteenlopende achtergronden geven zij elkaar inzicht in hun manieren van denken en inspireren elkaar.

Lionsclub Goes bestaat uit een vereniging en een stichting.

Vereniging

De Vereniging Lions Club Goes komt twee maal per maand bijeen. 
Op de 1e dinsdag van de maand is er om 18.00 uur een maaltijdbijeenkomst met een vergadering waar clubzaken besproken worden. Centraal staat het onderlinge contact van de leden en het voorbereiden en uitvoeren van projecten en activiteiten. 
Op de 3e dinsdag van de maand is er om 20.00 uur een bijeenkomst met een spreker of zijn we te gast bij een organisatie in de omgeving.

Lionsclub Goes is een club met een goede sfeer, gezelligheid en saamhorigheid. Met aansprekende leden die iets voor elkaar en de samenleving willen betekenen en zich laten inspireren door elkaar en hun netwerk.

Meer over de Lionsorganisatie >>

Bestuurs- en commissieleden >>

Bijeenkomsten >>

Stichting

De Stichting Lions Goes Helpt beheert de gelden die bestemd zijn voor charitatieve doeleinden. Deze gelden zijn door de clubleden in de loop der jaren verdiend c.q. ingezameld door middel van diverse projecten en activiteiten.
Meer informatie over de stichting vind u hier.

Voor donaties: bankrekening 38.05.53.333 t.n.v. Stichting Lions Goes Helpt