Bestuurs- en commissieleden zijn bereikbaar via goes@lions.nl

Bestuur

President: Sjaak Tellekamp

Vice President: Jeroen van Broekhoven

Vorige President: Edgar van Velsen

Secretaris: Adri van de Laar

Penningmeester: Jacques Goedbloed 

Commissieleden

Activiteitencommissie: Rob van de Peijl (vz)

Programmacommissie: Jeroen van den Oord (vz)

Ledencommissie: Edgar van Velsen (vz)

Interne servicecommissie: Gerard Kasbergen (vz)

PR commissie:  Bulletinwriter/ clubwebmaster : Adri van de Laar

Jeugdcommissie: Marcel Wever