Bestuurs- en commissieleden zijn bereikbaar via goes@lions.nl

Bestuur

President: Jeroen van Broekhoven

Vice President: Jeroen van den Oord

Vorige President: Sjaak Tellekamp

Secretaris: Adri van de Laar

Penningmeester: Remko Aertssen

Commissieleden

Activiteitencommissie: Will Verstraeten(vz)

Programmacommissie:  Jeannot Bruggeling (vz)

Ledencommissie: Sjaak Tellekamp (vz)

Interne servicecommissie: Sjaak Tellekamp (vz)

PR commissie:  Bulletinwriter/ clubwebmaster : Adri van de Laar