27 februari 2021
Oude Zeedijk te Goes

Bomen kappen (mits de coronamaatregelen het toelaten)